Judiska spår i Saloniki

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Barbara Lönnqvist
Förläggare: Garantiföreningen för Nya Argus r.f.
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Nya Argus
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 190
Artikelns sista sida, sidnummer: 192
eISSN: 0027-7126


Nyckelord

genocide, Jewish history

Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 03:56