Att läsa skönlitteratur betyder att man står på någon annans axlar och ser hur världen då ser ut

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ria Heilä-Ylikallio
Förläggare: Förlags AB Sydvästkusten
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Åbo Underrättelser
Tidskriftsakronym: ÅU


Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 02:37