Vierastyöläsiä vai hyvinvointiyhteiskunnan jäseniä?: Tilapäisesti työn perässä Suomeen muuttavien sosiaaliturva ja kansantaloudellinen merkitys.

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mika Helander
Förläggare: ETMU
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Liikkeessä yli rajojen bogi


Abstrakt

Tilapäinen työperäinen rajat ylittävä muuttoliike saa erilaisia muotoja eri aikakausina ja eri ammattiryhmissä. Työvoiman liikkuvuudella on EMU-aikana suhdannepoliittista merkitystä, kun puskurityövoima tasaa suhdannevaihteluista johtuvaa työvoiman tarvetta. Ulkomailta Suomeen tulleiden tilapäistyöntekijöiden sosiaaliturvaan ja asemaan yhteiskunnassa vaikuttaa se, tulevatko he EU-alueelta vai sen ulkopuolelta.


Nyckelord

Finland's social security, labour migration, social security, temporary labour migration

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 03:22