Bildningsuniversitetets framtid – när samhället talar tillbaka / The Future of the University of Bildung – when society speaks back

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bengt Kristensson Uggla
Redaktörer: Jan-Kenneth Weckman
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Åbo Akademi University
Moderpublikationens namn: Konsten med universitet
Artikelns första sida, sidnummer: 37
Artikelns sista sida, sidnummer: 42
ISBN: 978-952-12-3744-7

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 07:52