Kognitiivinen uupumus ja kieli MS-taudissa: Semispontaanien narratiivien määrällinen ja laadullinen analyysi

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Leena Maria Heikkola
Förläggare: Suomen kotikielen seura
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Virittäjä
Tidskriftsakronym: Virittäjä
Volym: 121
Nummer: 4


Nyckelord

cognitive fatigue, language disorders, Multiple sclerosis

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 05:26