Säätyläisnaiset ja käsitöiden materiaalinen kulttuuri 1800-luvun alkupuolella

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Ilmakunnas
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Ennen ja Nyt: Historian Tietosanomat
Nummer: 4

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 05:58