Risk factors for youth violence: Youth violence commission, International Society For Research On Aggression (ISRA)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Brad J. Bushman, Sarah M. Coyne, Craig A. Anderson, Kaj Björkqvist, Paul Boxer, Kenneth A. Dodge, Eric F. Dubow, David P. Farrington, Douglas A. Gentile, L. Rowell Huesmann, Jennifer E. Lansford, Raymond W. Novaco, Jamie M. Ostrov, Marion K. Underwood, Wayne A. Warburton, Michele L. Ybarra
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Aggressive Behavior
Volym: 44
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 331
Artikelns sista sida, sidnummer: 336
eISSN: 1098-2337


Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 06:04