[Book review] Man ur huse: Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid [Man ur huse: the impact of war, riots and bargaining on state formation in early modern Sweden] Mats Hallenberg & Johan Holm, Lund, Nordic Academic Press, 2016, 310 pp., 239 SEK, ISBN 9789188168702

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Miriam Rönnqvist
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Scandinavian Journal of History
Volym: 44
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 134


Dokument


Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 05:39