Foreword

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jim Cummins
Redaktörer: Christine Hélot, Carolien Frijns, Koen Van Gorp, Sven Sierens
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Mouton De Gruyter
Moderpublikationens namn: Language Awareness in Multilingual Classrooms in Europe: From Theory to Practice
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 10
ISBN: 978-1-5015-0132-6
eISBN: 978-1-5015-0134-0

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 03:46