Samhällsvetenskaperna i havsforskningen

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tynkkynen Nina, Joas Marko
Förläggare: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Skärgård
Volym: 41
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 48
Artikelns sista sida, sidnummer: 49


Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:50