J. N. Byström, Swedish sculptor and house-builder in Rome = J. N. Byström, scultore svedese e costruttore a Roma

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Annette Landen
Förlagsort: Rom
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Friends of the Non-Catholic Cemetery in Rome - Newsletter
Nummer: 43

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 05:46