Rec. Anders Gustavsson Folkloristics Studies in Scandinavia. Personal research experiences and reflections

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Rig - kulturhistorisk tidskrift
Artikelns första sida, sidnummer: 177
Artikelns sista sida, sidnummer: 178


Nyckelord

Folkloristics

Senast uppdaterad 2019-18-07 vid 06:09