Rec. Anders Gustavsson Folkloristics Studies in Scandinavia. Personal research experiences and reflections

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Rig - kulturhistorisk tidskrift
Volym: 101
Nummer: 2-3
Artikelns första sida, sidnummer: 177
Artikelns sista sida, sidnummer: 178


Nyckelord

Folkloristics

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 03:25