Förord/Editorial

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Annette Landen
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: ICO Iconographisk post
Tidskriftsakronym: ICO
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 4

Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 02:47