Förord/Editorial

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren, Annette Landen
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: ICO Iconographisk post
Tidskriftsakronym: ICO
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 4

Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 02:50