Läsvärt. [Recension av] Läsvärt: Performance og Ikonografi. Foredrag fra det 23. nordiske ikonografiske symposium, Sæby 27.–30. august 2012. Red. Carsten Bach-Nielsen, Martin Wangsgaard Jürgensen & Jens Vellev. Forlaget Hikuin, Højbjerg 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren, Annette Landen
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: ICO Iconographisk post
Tidskriftsakronym: ICO
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 84
Artikelns sista sida, sidnummer: 86

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 05:21