Patriarkatets litterära konkurs - den manliga författarrollen problematiserad i fyra nyare finlandssvenska romaner

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Claes Ahlund
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 67
Artikelns sista sida, sidnummer: 75

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 04:02