Rum för eftertanke: En antologi om att utmana det invanda

E3 Redigerat populärverk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonas Ahlskog, Mio Lindman
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Folkets Bildningsförbund r.f.
ISBN: 9789529622153


Abstrakt
Texterna i den här antologin härstammar från det livskraftiga och i
tjugo år återkommande folkbildningssamtal som kallas filosoficafé i Åbo.
Bidragen förkroppsligar filosoficafeets fria och reflekterande anda.
Avsikten med filosoficafeets föredrag har varit att ge rum för samtal,
och det samma kan sägas om antologins texter, som baserar sig på
anföranden under filosoficafeet. Som läsaren märker har temana varit
lika brokiga som livet självt, och behandlat allt från existentiella
frågor till miljöförstörelse, magi, mellanmänsklig förståelse,
konspirationsteorier, Afrikas exploatering och ekonomisk politik.
Gemensamt för dem är en diskuterande och ifrågasättande anda.
Filosoficafeerna har uppmanat sin publik att utmana det invanda. Det gör
också den här boken.
Nyckelord

Moral philosophy, Philosophy of Understanding


Dokument


Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 04:09