Suomen haahkakannan kato – mitä oikein tapahtui?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Kilpi, Kim Jaatinen, Markus Öst
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Suomen Riista
Volym: 64
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 20


Abstrakt

Haahka on taantunut voimakkaasti Itämerellä. Taantuman syitä on esitetty monen eri

hypoteesin avulla jo vuosikaudet. Hypoteesit ovat olleet osin hyvin laaja-alaisia ja

pyrkineet yleispätevyyteen. Yleispätevyys on usein perustunut paikalliseen tutkimustietoon,

mikä ei välttämättä aina toimi. Selittävätkö laaja-alaisia muutoksia vuosikausia kestävä

poikastuotannon epäonnistuminen, vai nopeasti kohonnut naaraiden kuolevuus? Vai onko

muuttuneesta ravintotilanteesta selittäjäksi laajassa mittakaavassa? Tässä kirjoituksessa

tarkastelemme taantuman syitä Suomessa sekä Itämeren alueella laajemmin.


Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 05:15