Meningsskapande kommunikation mellan förskollärare och barn vid skapande aktiviteter i förskoleklass

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Förläggare: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
Förlagsort: Göteborg
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
Tidskriftsakronym: NOAD
Volym: 4
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 36
Artikelns sista sida, sidnummer: 58
eISSN: 2002-1534


Dokument


Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 03:31