Meningsskapande kommunikation mellan förskollärare och barn vid skapande aktiviteter i förskoleklass

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Publisher: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
Place: Göteborg
Publication year: 2018
Journal: Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
Journal acronym: NOAD
Volume number: 4
Issue number: 2
Start page: 36
End page: 58
eISSN: 2002-1534


Documents


Last updated on 2020-23-02 at 03:31

Share link