Den jungbergska kontroversen: Ett uttryck för pietismens mobiliserande kraft i 1850-talets Munsala?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Dahlbacka
Förläggare: Suomen kirkkohistoriallinen seura
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
Volym: 108
Artikelns första sida, sidnummer: 67
Artikelns sista sida, sidnummer: 87
eISSN: 0356-0767


Nyckelord

church history, Moral regulation, Pietism

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 07:08