Barn och fred: En pilotstudie om förskolebarns förståelse av fred

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eva Ahlskog-Björkman, Mårten Björkgren
Förläggare: Karlstads Universitet
Förlagsort: Karlstad
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 65
Artikelns sista sida, sidnummer: 87
eISSN: 2000-9879


Dokument


Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:47