Output Error Identification in the Presence of Structural Disturbances

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Amir H. Shirdel, Jari M. Böling, Hannu T. Toivonen
Publiceringsår: 2018
Förläggare: IEEE
Moderpublikationens namn: 18th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS)
Artikelns första sida, sidnummer: 992
Artikelns sista sida, sidnummer: 997
ISBN: 978-1-5386-7080-4
eISBN: 978-89-93215-16-8


Nyckelord

Regularization, Sparse Optimization, System Identification, Trend detection

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 05:18