Språkhistoria och nordistikens historia – nordistiska doktorsavhandlingar på 1900-talet

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saara Haapamäki
Redaktörer: Erik Magnusson, Lena Rogström
Förlagsort: Göteborg
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet
Moderpublikationens namn: Språkhistoria - hur och för vem?
Seriens namn: Studier i svensk språkhistoria
Nummer i serien: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 19
ISBN: 978-91-974747-5-7
ISSN: 0348-7741


Nyckelord

History of Ideas, linguistics, Swedish language

Senast uppdaterad 2020-05-07 vid 04:11