[Review of] Marcus Moberg. 2017.: Church, Market, and Media: A Discursive Approach to Institutional Religious Change.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Robin Isomaa
Förläggare: Universitetsforlaget
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Nordic Journal of Religion and Society
Tidskriftsakronym: NJRS
Volym: 31
Nummer: 2


Abstrakt


Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 05:46