Midlife insulin resistance and late-life cognition, brain amyloid accumulation, and cerebrovascular lesions

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ekblad Laura, Toppala Sini, Lotjonen Jyrki, Karrasch Mira, Johansson Jarkko, Helin Semi, Puukka Pauli, Laine Hanna, Jula Antti, Viitanen Matti, Rinne Juha Olavi
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Alzheimer's and Dementia
Moderpublikationens namn: AAIC Conference
Volym: 14
Artikelns första sida, sidnummer: 613
Artikelns sista sida, sidnummer: 613

Senast uppdaterad 2020-13-07 vid 04:37