[Book review] Making a Living, Making a Difference: Gender and Work in Early Modern European Society

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Ilmakunnas
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Scandinavian Journal of History
eISSN: 1502-7716

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 03:36