[Book review] Making a Living, Making a Difference: Gender and Work in Early Modern European Society

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Ilmakunnas
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Scandinavian Journal of History
Volym: 44
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 255
Artikelns sista sida, sidnummer: 259
eISSN: 1502-7716

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 07:33