Kahden konferenssin satoa : raportti Tarton Supernatural Places -symposiumista ja Ends and Beginnings -kansainvälisestä uskontotieteen konferenssita Tukholmassa

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jaana Kouri
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Uskonnontutkija - Religionsforskaren
ISSN: 1796 - 4407

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 07:29