Maisema muistuttaa: Ääni kulkee vettä pitkin

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jaana Kouri
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Pirta
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 18
Artikelns sista sida, sidnummer: 20
Antal sidor: 3

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 03:04