On a conjecture of Faulhuber and Steinerberger on the logarithmic derivative of θ4

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anne-Maria Ernvall-Hytönen, Esa. V. Vesalainen
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Comptes Rendus Mathématique
Volym: 356
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 457
Artikelns sista sida, sidnummer: 562

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 02:50