Potentiometric ion sensors

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bobacka J, Ivaska A, Lewenstam A
Förläggare: AMER CHEMICAL SOC
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Chemical Reviews
Tidskriftsakronym: CHEM REV
Volym: 108
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 329
Artikelns sista sida, sidnummer: 351
Antal sidor: 23
ISSN: 0009-2665

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 02:51