Preface

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bobacka J
Förläggare: SPRINGER
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Journal of Solid State Electrochemistry
Tidskriftsakronym: J SOLID STATE ELECTR
Volym: 13
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 2
Antal sidor: 2
ISSN: 1432-8488

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 05:00