Artificiell intelligens, människan och Gud

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tage Kurten
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Åbo Underrättelser
Nummer: 4.5.2018

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 03:43