Från deliberativa ideal till demokratisk verklighet – en metastudie av den empiriska forskningen om deliberativa mini-demos

G3 Licentiatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marina Lindell
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2011
Antal sidor: 158

Senast uppdaterad 2019-22-10 vid 03:57

Dela länk