Parlamentarisk högerextremism. En studie av högerextrema partier i Frankrike, Österrike och Italien.

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marina Lindell
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 1998
Antal sidor: 140

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 04:53