Editorial

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman, Karin Hedner Zetterholm
Förläggare: Donner Institute
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Nordisk judaistik
Tidskriftsakronym: NJ
Volym: 29
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 2
eISSN: 2343-4929


Nyckelord

Judaism


Dokument


Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 05:16