Swedish teachers talk about school algebra

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yvonne Liljekvist, Kirsti Hemmi
Redaktörer: Johan Häggström, Yvonne Liljekvist, Jonas Bergman Ärlebäck, Maria Fahlgren, Oduor Olande
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning SMDF
Moderpublikationens namn: Perspectives on professional development of mathematics teachers.Proceedings of MADIF 11 The eleventh research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education, Karlstad, January 23–24, 2018
Seriens namn: Skrifter från SMDF
Nummer i serien: 13
Artikelns första sida, sidnummer: 101
Artikelns sista sida, sidnummer: 110
ISBN: 978-91-984024-2-1
ISSN: 1651-3274

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 07:22