Understanding mentoring of new teachers: Communicative and strategic practices in Australia and Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hannu L.T. Heikkinen, Jane Wilkinson, Jessica Aspfors, Laurette Bristol
Förläggare: Pergamon Press
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Teaching and Teacher Education
Volym: 71
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 11
eISSN: 1879-2480


Abstrakt

The study examines the practices of mentoring of new teachers in Finland and Australia.
•The study's aim was to reflect on how mentors and mentees understood mentoring as a social practice.
•Five mentoring categories emerged: opening up, facilitating, counselling, guiding and leading.
•Educators need to be more explicit about differing aims, goals and values of mentoring.
•Good mentoring is about balancing communicative and strategic action.


Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 02:01