HIV and trans and non-binary people in the United Kingdom

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rusi Jaspal, Kate Zoe Nambiar, Valerie Delpech, Shema Tariq
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Sexually Transmitted Infections
Volym: 94
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 318
Artikelns sista sida, sidnummer: 319

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 05:37