Human immunodeficiency virus and trans women: a literature review

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rusi Jaspal, Lauren Kennedy, Shema Tariq
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Transgender Health
Volym: 3
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 239
Artikelns sista sida, sidnummer: 250


Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 04:22