Cyanobacteria and microcystins in Koka Reservoir (Ethiopia)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Y. Major, D. Kifle, L. Spoof, J. Meriluoto
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Environmental Science and Pollution Research
Volym: 25
Nummer: 27
Artikelns första sida, sidnummer: 26861
Artikelns sista sida, sidnummer: 26873

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 05:10