Luthers inställning till judarna under hans sista levnadsår

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jarmo Juntumaa
Förläggare: Teologia.fi
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: teologia.fi
Volym: 3

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 10:06