Från ett ”vi och dom” mot dialogiska upplevelser

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredriksson Malin
Förläggare: Religionsvetenskapliga sällskapet
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Uskonnontutkija - Religionsforskaren
Volym: 7
Nummer: 1
eISSN: 1796-4407


Nyckelord

Comparative Study of Religion, criminology, Exhibitions, Religions And Theology, victims of crime


Dokument


Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 08:05

Dela länk