In vitro biofilm formation of Flavobacterium psychrophilum

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Papadopoulou, Tom Wiklund
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Fish Pathology
Volym: 53
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 128
Artikelns sista sida, sidnummer: 131

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 08:26

Dela länk