Maria Ventus: En väckelseröst i Zions Missionstidning åren 1937-1961

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gerd Snellman
Editors: Daniel Lindmark, Jan Samuelson
Place: Skellefteå
Publication year: 2018
Publisher: Artos & Norma bokförlag
Book title: Kvinnor och andlighet i norr. Historiska och litterära perspektiv
Title of series: Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap
Number in series: 7
ISBN: 978-91-7777-053-4
ISSN: 2002-1984


Abstract

Maria
Ventus var den flitigaste kvinnliga skribenten i Zions Missionstidning åren 1937–1961. Hon var därtill, i egenskap
av tolk i den tvåspråkiga laestadianska mötesinstitutionen, en känd profil. Maria
Ventus skrev i huvudsak betraktelser med väckelse- och helgelseteman, men även
nekrologer. Skrivandet var för henne ett sätt att leva ut sin kallelse och hon
skrev på det predikospråk som hon var van att tolka. Det innebar att hon
använde sig av laestadianismens metaforiska språk, ”Kanaans tungomål” i sina texter.
Maria Ventus uppfattade sig själv och uppfattades av läsarna som Guds
budbärare.


Keywords

Kyrkohistoria, väckelserörelser

Last updated on 2020-12-08 at 06:14