Spanish Supreme Court Bringing UN Treaty Bodies One Step Closer to International Courts?

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viljam Engström
Förlagsort: iconnectblog
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: International Journal of Constitutional Law

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 04:42