Influence of preparation technique on co-amorphization of carvedilol with acidic amino acids

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jaya Mishra, Korbinian Löbmann, Holger Grohganz, Thomas Rades
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: International Journal of Pharmaceutics
Volym: 552
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 407
Artikelns sista sida, sidnummer: 413

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 03:19