Influence of PVP molecular weight on the microwave assisted in situ amorphization of indomethacin

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Doreth, Korbinian Löbmann, Petra Priemel, Holger Grohganz, Robert Taylor, René Holm, Heidi Lopez de Diego, Thomas Rades
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics
Volym: 122
Artikelns första sida, sidnummer: 62
Artikelns sista sida, sidnummer: 69

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 03:14