Spray dried cubosomes with ovalbumin and Quil-A as a nanoparticulate dry powder vaccine formulation

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christoffer von Halling Laier, Blake Gibson, Marco van de Weert, Ben J. Boyd, Thomas Rades, Anja Boisen, Sarah Hook, Line Hagner Nielsen
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: International Journal of Pharmaceutics
Volym: 550
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 44

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 02:46